بایگانی برچسب ها: شهروند

برگزاری جشنواره های بی محتوا و بدون خروجی در سقز

  هر ساله چندین جشنواره با عناوین گوناگون برگزار میشود اما دریغ از حضور یک نماینده در جشنواره تئاتر کوردستان به گزارش ده نگی شار : شهرستان سقز که در چند سال گذشته خود را با تئاتر عجین میداند با برگزاری چندین جشنواره اعم از خیابانی ، شهروند، دومین…. دهمین….. چهاردهمین………. سومین………. و چندین اجرای […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی