بایگانی برچسب ها: سی تی اسکن

سی تی اسکن بیمارستان شفا آغاز بکار کرد

سی تی اسکن بیمارستان شفا آغاز بکار کرد ▪️از چند روز گذشته و با راه اندازی سی تی اسکن بیمارستان شفا ، این بیمارستان هم به کمک بیماران سقز آمده و در شرایط کنونی کرونا و با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی ضمن کاهش فشار کاری بسیار زیاد دستگاه سی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی