بایگانی برچسب ها: سقز و کرونا

ورود یک ویروس جدید به آلمان این بار از لهستان

ورود یک ویروس جدید به آلمان این بار از لهستان وزارت کشاورزی آلمان از شناسایی و ثبت نخستین مورد تائید شده ویروسی که باعث طاعون خوکی آفریقایی می شود، خبر داد. این ویروس به تازگی در لاشه یک گراز در منطقه براندنبورگ در نزدیکی مرز لهستان کشف و شناسایی شده است. به گفته وزیر کشاورزی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی