بایگانی برچسب ها: سایت ده نگی شار

تجمع والدین دانش آموزان مقابل کارگاه تولیدی روپوش مدارس در شهرک دانشگاه

تجمع تعدادی از خانواده های دانش آموزان دختر در مقابل تولیدی مانتو و روپوش از چند روز گذشته تعدادی از والدین دانش آموز دختر جهت دریافت روپوش فرزندان خود با مراجعه به یکی از تولیدی های طرف قرارداد آموزش و پرورش با نارضایتی از عدم تحویل روپوش مدارس جلو تولیدی تجمع کردند. رئیس آموزش و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی