بایگانی برچسب ها: ساخت و ساز

ادامه تخلف در ساخت و ساز خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز و سکوت دستگاههای متولی

️ ادامه تخلف در ساخت و ساز خانواده یکی از اعضای شورای شهر سقز و سکوت دستگاههای متولی با وجود ارسال اخطاریه کتبی و چندین بار اخطار شفاهی توسط شهرداری به مالک زمین ، اما امروز و با سواستفاده از تعطیلی ادارات ، بخشی دیگر از دیوار چینی زمین مذکور به پایان رسید. به گزارش […]