بایگانی برچسب ها: ساخت راه در کردستان

ساخت ۸۰۰ کیلومتر راه در کردستان، بیانگر توجه دولت به زیر ساخت ها

ده نگي شار : رامین محمودی از این میزان ۱۶۰ کیلومتر راه بین شهری با دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و ۶۴۴ کیلومتر راه روستایی با دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است. او به آسفالت راه های بین شهری در سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی