بایگانی برچسب ها: زیبایی سقز

دیوارنویسی و برچسب های تبلیغاتی معضل تبلیغات شهری سقز

بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر ممنوع است ده نگی شار: چند سالی دیوارنویسی به عنوان پدیده ای نامتعاف ، چهره و نمای  شهر سقز را مخدوش و به معضلی فرهنگی برای شهر تبدیل کرده است. دیوار نویسی از سالیان گذشته  یکی از […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی