بایگانی برچسب ها: زلزله خوی

زلزلەای بە بزرگی ۵٫٢ ریشتر خوی را لرزاند

زلزلەای بە بزرگی ۵٫٢ ریشتر خوی را لرزاند ▪️ساعت ۶:۴٧ دقیقە امروز صبح، زلزلەای بە بزرگی ۵٫٢ ریشتر شهرستان خوی را لرزاند، زلزلە در شمال استان و ارومیە احساس شد. ▪️از تلفات احتمالی این زلزلە اطلاعی در دست نیست. برای چندمین بار در دو ماه گذشتە است کە زلزلە شدید، خوی را می‌لرزاند. روز ٨ […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی