بایگانی برچسب ها: زباله های سقز

لزوم توجه بیشتر به نظافت و جمع آوری زباله های خانگی

با آغاز فصل تابستان ، افزایش دما و نيز رواج یافتن میکروب ها و بیماری هایی بعضا واگیردار ، توجه و كنترل بيشتر در تميز نمودن و شستشوي سطل هاي آشغال و جدول ها علی الخصوص محل تجمع زباله در حاشيه شهر نيازمند توجه بيشتر واحدهاي خدمات شهري و تنظيف شهرداري مي باشد . رشد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی