بایگانی برچسب ها: زانو درد

۸ دلیل زانو درد

حس درد به‌وسیله اعصاب منتقل می‌شود. اعصابی که حس درد زانو را منتقل می‌کنند به اعصابی که حس درد ناحیه لگن و مچ پا را منتقل می‌کنند، نزدیک است، پس درد مفصل زانو ممکن است در لگن یا در مچ پا حس شود یا برعکس ممکن است منشا درد در ناحیه لگن یا مچ پا […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی