بایگانی برچسب ها: روز مرد

مردانگی جنسیت نمی‌شناسد.

مردانگی جنسیت نمی‌شناسد.   مردی و مردانگی به سن و سال و به جنسیت افراد بستگی ندارد. مادرانی که با رخت‌شویی، تمیز کردن خانه‌ها، رانندگی کردن، لباس دوختن، دستفروشی و.‌‌..از خود میگذرند تا فرزندان لایقی را تحویل اجتماع دهند بسیار مردتر از افرادی هستند که فقط جنسیت مردانگی را به دوش میکشند. آری؛ خصلت مردانگی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی