بایگانی برچسب ها: روز عصای سفید سقز

روز جهاني عصاي سفيد و ناشنوايان بر اين قشر توانمند جامعه مباركباد

سي ام سپتامبر مصادف با هشتم مهرماه و نامگذاري روز نابينايان و ناشنوايان در تقويم ثبت گرديده است . در حركتي قابل تحسين از سوي اداره ورزش و جوانان ، بهزيستي ، موسسه رفاه نابينايان و ژينگه پاره زاني سقز با هدف شناخت و تعامل هر چه بيشتر شهروندان با اين افراد صبح امروز با […]

روز جهاني عصاي سفيد و ناشنوايان بر اين قشر توانمند جامعه مباركباد

سي ام سپتامبر مصادف با هشتم مهرماه و نامگذاري روز نابينايان و ناشنوايان در تقويم ثبت گرديده است . در حركتي قابل تحسين از سوي اداره ورزش و جوانان ، بهزيستي ، موسسه رفاه نابينايان و ژينگه پاره زاني سقز با هدف شناخت و تعامل هر چه بيشتر شهروندان با اين افراد صبح امروز با […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی