بایگانی برچسب ها: دولت تدبیر و امید

  سقز تاوان رای ۸۰ درصدی به دولت تدبیر و امید را پس داد

سقز تاوان رای ۸۰ درصدی به دولت تدبیر و امید را پس داد تصمیماتی جدید و قابل پیش بینی حکایت از بسته شدن مجدد بازارچه سیف دارد. به گزارش ده نگی شار: بعد از کش و قوسهای فراوان و وعده های امیدوارکننده و بازدید و سفر مقامات استانی به سقز با ورود نهادهای غیر مرتبط […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی