بایگانی برچسب ها: ده9 نگی شار سقز

اولین نشست شهردار سقز با اصحابرسانه

شهرداری سقز زمین گیر و به جسد نیمه جان تبدیل شده یود. به گزارش ده نگی شار: صبح روز جمعه اولین نشست خبری شهردار سقز و جمعی از اصحاب رسانه در دفتر جلسات شهرداری سقز برگرار شد. در ابتدای جلسه چیا صالحی بابامیری شهردار سقز ضمن خیر مقدم بهتشریح آخرین وضعیت و فعالیتهای صورت گرفته […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی