بایگانی برچسب ها: دلار فروشان سقز

معضلی جدید به نام پُل که وه سوار

  پلی که قرار بود کمک حال ترافیک شهر شود خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است. به گزارش ده نگی شار: زمانی که پیشنهاد ساخت پُل که وه سوار مطرح شد،توجیه پیشنهاد دهندگان این طرح، کاهش بار ترافیکی پُل جهاد سازندگی و دسترسی آسان محله شریف آباد و شهرک دانشگاه به داخل شهر و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی