بایگانی برچسب ها: درگوشی

️اخبار کوتاه دَرِگوشی …

️اخبار کوتاه دَرِگوشی … اخبار رسیده به ده نگی شار حاکی از آن است تعدادی از زمینهای مرغوب سطح شهر که کاربریهای غیر مسکونی دارند در حال تغییر کاربری هستند. با رفتن رستم پور گمانه زنی ها درباره تغییرات در ۳ معاونت فرمانداری سقز یکباره عوض شد و احتمالات از ماندگاری ۲ معاونت برنامه ریزی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی