بایگانی برچسب ها: خودکشی دختر سقزی

سکانس جدید خودکشی در سقز

ثبت پانزدهمین خودکشی در سقز زنی جوان با حلق آویز کردن خود به زندگی اش پایان داد. به گزارش ده نگی شار ساعتی پیش زن جوان متاهل حدودا ۲۱ ساله بنام (ن-ق) خود را حلق آویز که قبل از حضور عوامل امدادی نامبرده توسط خانواده به بیمارستان تامین اجتماعی انتقال که بدلیل ایست قلبی تنفسی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی