بایگانی برچسب ها: خرید گندم کاران سقز

پایان خرید تضمینی گندم و کسب رتبۀ دوم استان توسط شهرستان سقز

محمد نافع علایی نیا معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز اعلام کرد با پایان عملیات خرید تضمینی گندم، مقدار ۱۴۱۵۱۲ تن گندم در شهرستان سقز تحویل مراکز خرید شد، و بدینترتیب این شهرستان برای بار دوم و به طور متوالی صاحب رتبۀ دوم تولید گندم در سطح استان شده، که این رتبه در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی