بایگانی برچسب ها: خداحافظی رئیس شورای سقز

پیام خداحافظی رئیس شورای شهر سقز

پیام تشکر و خداحافظی باقی رحمان پور ریاست شورای اسلامی شهر سقز “به نام آنکه جان را فکرت آموخت” خداوند منان را شاکرم که بر بنده منت نهاد تا بخشی از عمر خویش را بعنوان نماینده شهروندان محترم در شورای شهر سقز در جهت خدمتگزاری به این مردم شریف سپری نمایم. در طول این مدت […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی