بایگانی برچسب ها: حل مشکل ترمز ماشین

هنگام ترمز بریدن خودرو باید چه اقداماتی انجام دهیم ؟

  تصور کنید که در یک اتوبان در حال رانندگی هستید و می خواهید وارد فرعی شوید. پدال ترمز را فشار می دهید و ناگهان متوجه می شوید ترمز ندارید،در نهایت تصمیم می‌گیرید که با سرعت ۱۰۰ کیلومتر برساعت به گارد ریل بزنید و داخل رودخانه شیرجه بزنید یا به هر نحوی به جایی بکوبید […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی