بایگانی برچسب ها: جمع اوری کارت سوخت

کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها در حال جمع‌آوری است

⚫️کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها در حال جمع‌آوری است رئیس صنف جایگاه‌داران: ▪️کارت سوخت آزاد پمپ بنزین‌ها در حال جمع آوری است. ▪️اگر این روال ادامه یابد در ماه‌های آینده در هر جایگاه نهایت دو تا چهار کارت آزاد باقی می‌ماند. ▪️مردم حتما ‎کارت سوخت همراه خود داشته باشند. ✔️.ده نگی شار(۰۲/۱/۲۴) @dangishar https://www.instagram.com/dangishar.ir/

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی