بایگانی برچسب ها: جمعه بازار سقز

بازار گرم شورا در جمعه

کمتر کسی است که جمعه ها مسیرش به شورا نیفتاده باشد. از همه رقم آدم و شخصیت و جنس و …. هر کدام داد خود را به بیدادگاه آورده اند، برعکس همه شوراها که باید یکدل و یک صدا بود در این شورا هرکسی صدایش بلندتر باشد موفق تر است. البته محل استقرار نیز بسیار […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی