بایگانی برچسب ها: جلوگیری از سرقت ماشین

توصیه های پليس در خصوص پیشگیری از سرقت خودرو :

-از پارك اتومبيل در نقاط خلوت و كم نور خوداري نموده و حتي الامكان از پاركينگ برای پارک خودرو استفاده  نماييد. اگر امكان توقف در پاركينگ وجود ندارد نسبت به نصب تجهيزات ايمني و بازدارنده جهت جلوگيري از سرقت اقدام نماييد.       اتومبيل خود را به وسايل و تجهيزات ايمني از قبيل ، قفل […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی