بایگانی برچسب ها: جدید ترین حوادث سشقز

افسردگي تهديدي بسيار جدي در خودكشي است

تبیین  خودکشی خودكشي از دو لغت داراي ريشه لاتين suiبه معني خود و caedereبه معني كشتن مشتق شده است و در حال حاضر نه بصورت خودكشتن بلكه بصورت خودكشي موردبيان قرار ميگيرد. اصطلاح خودكشي تنها زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه اولا شخص آگاهانه اقدام كرده باشد و دوما شخص جان خود را از دست […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی