بایگانی برچسب ها: تیم امداد سقز

آغاز جستجو برای یافتن شهروند گمشده سقزی

از صبح امروز و با اعزام تیم غواصی آتش نشانی سقز ، زریبار مریوان و گروه آفرود سقز جستجوهای برای یافتن عباس قادرزاده کولبر سقزی گمشده در مرز سیرانبند بانه آغاز شد. به گزارش ده نگی شار: هفته گذشته و در پی حادثه ای در منطقه مرزی بانه ۳ نفر از کولبران دچار حادثه شدند […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی