بایگانی برچسب ها: توصیه های سایبری

کودکان و نوجوانان هشدارهای سایبری را جدی بگیرند

کودکان و نوجوانان هشدارهای سایبری را جدی بگیرند ۱) هرگز فایلی را بدون هماهنگی با والدین خود بر روی کامپیوتر #دانلود نکنید . ۲) همواره مراقب باشید تا هیچگونه اطلاعاتی در مورد خود یا افراد خانواده خود را ، هرگز بر روی اینترنت منتشر نکنید . ۳) اگر کسی به صورت #آنلاین به شما ناسزا […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی