بایگانی برچسب ها: توزیع قبض

 چرا قبوض ادارات خدمات رسان به درستی توزیع نمیشود

نحوه توزیع قبوض صدای خیلی از مشترکین را در آورده است. به گزارش ده نگی شار: با پایان دوره مصرف و قرائت کنتور ، یک الی ۱۰ روز زمان میبرد که قبوض میزان مصرف چاپ و به دست مشترکین برسد.اما در تعدادی از محلات نحوه توزیع قبوض ناقص و بعضا به دست مشرک نمی رسد […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی