بایگانی برچسب ها: تلفن روستایی

قطع تلفن دهها روستای شهرستان سقز

قطع تلفن دهها روستای شهرستان سقز پس از بارش  برف در شب گذشته از دقایق اولیه بامداد امروز برق بسیاری از روستاهای منطقه سرشیو ، ایرانخواه و تعدادی از روستاهای محور سقز بانه قطع شده است . هادی رئیس مخابرات سقز در گفتگویی با ده نگی شار با تایید قطع تلفنهای همراه و ثابت در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی