بایگانی برچسب ها: ترجان

واکنش قابل تقدیر مخابرات سقز به خبر ده نگی شار / افزایش رضایتمندی اهالی روستاهای بخش سرا از پیگیری و خدمات چند سال اخیر مخابرات شهرستان سقز در ارائه خدمات

واکنش قابل تقدیر مخابرات سقز به خبر ده نگی شار / افزایش رضایتمندی اهالی روستاهای بخش سرا از پیگیری و خدمات چند سال اخیر مخابرات شهرستان سقز در ارائه خدمات از سوی مخابرات سقز مشکلات آنتن دهی و پوشش شبکه اینترنت روستاهای محور سقز بوکان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به گزارش ده نگی […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی