بایگانی برچسب ها: بیمار سقزی

جاماندن قطعه ای فلزی در کلیه بیمار سقزی

  بیماری های گوارشی و اورولوژی همیشه پای ثابت بیماری های این منطقه بوده است که تا کنون علت یا علل خاصی برای فراگیر بودن این بیماری ها از سوی دستگاههای متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارائه نشده است. علی رغم پیگیریهای دکتر غوثی در سالهای اخیر و ورود تجهیزات مختلف پزشکی و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی