بایگانی برچسب ها: بستری

بازگشت سقز به شرایط ناپایدار کرونایی

بازگشت سقز به شرایط ناپایدار کرونایی/ بستری ۱۹ نفر در بخش کرونای بیمارستان امام خمینی این شهر / عدم رعایت مسائل بهداشتی و فاصله گذاری خصوصا در عروسی و دورهمی ها دامن سقز را گرفت. پس از گذشت یک ماه از شرایط مناسب و وضعیت سفید کرونا در سقز ، از چند روز گذشته با […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی