بایگانی برچسب ها: باران سقز

نمایی زیبا از شهر در اولین بارش باران پاییزی

نمایی زیبا از شهر در اولین بارش باران پاییزی عکس : محمد بهرام پور ده نگی شار