بایگانی برچسب ها: انسولین

کمبود انسولین صدای بیماران قندی در سقز را درآورده است

کمبود انسولین صدای بیماران قندی در سقز را درآورده است از مدتی قبل انسولین در داروخانه های سطح شهر کمیاب شده و موجب نگرانی بیمارانی که نیاز به مصرف مداوم آن دارند شده است در ارتباط ده نگی شار با بهرامی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز و پیگیری علت کمبود انسولین عنوان کرد: […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی