بایگانی برچسب ها: انتقال آب سد چراغ ویس سقز

عدم اختصاص بودجه به خط انتقال آب کشاورزی از سد چراغویس سقز در سال ۹۸

آب از گذشته به کالایی استراتژیک، یکی از منابع مهم توسعه، رقابت های منطقه ای و یکی از عناصر موثر بر امنیت ملی کشورها مطرح بوده و این اهمیت در سال های اخیر به علت بحران های خشکسالی و زیست محیطی، رقابت های منطقه ای و بین کشورها و… به شدت افزایش یافته است. شهرستان […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی