بایگانی برچسب ها: الگوی مصرف

جزئیات رایگان شدن برق کم مصرف‌ها

جزئیات رایگان شدن برق کم مصرف‌ها سکونت گاه‌های خالی از سکنه و غیردائم نظیر باغ ویلاها مشمول این تخفیف نمی‌شوند. قیمت برق مصرفی مشترکانی که متناسب با الگو مصرف می‌کنند، ثابت می‌ماند و قیمت برق مصرفی مشترکان پرمصرف، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. ده نگي شار (۹۹/۰۶/۰۵)

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی