بایگانی برچسب ها: اصول مراقبت از کودکان

۴۴ پیام و توصیه مهم برای ايمني کودکان

کودکان از آسیب پذیرترین گروه های سنی هستند لذا خواهشمند است در ترویج و انتشار این پیام ها بکوشیم، حتما می توانیم در پیشگیری از بروز یک حادثه تلخ برای یکی از کودکان عزیز موثر باشیم. ۱- قراردادن گلدان داراي آب – ليوان آب و … روي تلويزيون خطرناک است از اين کار پرهيز نمائيد. […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی