بایگانی برچسب ها: استعداد های کردستان

استعدادهای برتر کردستانی مورد حمایت مادی و معنوی قرار می گیرند

رحمت صادقی اظهار کرد: این بنیاد خیریه از تابستان امسال در راستای حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و توانمند و شناسایی و تشویق وقف کنندگان، خیرین، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و جلب حمایت مالی آنها و فرهنگ سازی به منظور مشارکت خیرین در حوزه علم و فناوری تشکیل شده است. […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی