بایگانی برچسب ها: ارسو گویلی

عضويت شهردار سقز به همراه ۱۵ شهردار كشور در كارگروه شهرسازي و معماري سازمان شهرداري ها و برگزاري اولين جلسه با موضوع تدوين آيين نامه صدور پروانه اراضي قولنامه اي

عضويت شهردار سقز به همراه ۱۵ شهردار كشور در كارگروه شهرسازي و معماري سازمان شهرداري ها و برگزاري اولين جلسه با موضوع تدوين آيين نامه صدور پروانه اراضي قولنامه اي ▪️ در اين جلسه كه متشكل از شهرداران شهرهاي كوچك و بزرگ كشور بود، شهرداران به تبادل نظر در رابطه با نحوه صدور پروانه در […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی