بایگانی برچسب ها: ارزیابی پول

کدام کشورها صفر پول خود را حذف کردند؟

حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت.پس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی