بایگانی برچسب ها: اختلافات شورای شهر سقز

شهر در گروگان شورا

شهر در گروگان شورا وجود برخی تنشها و تداوم حواشی سیاسی و انتخاباتی شورای شهر ششم قابل پیش بینی کرده بود . به گزارش ده نگی شار: عدم بهره وری و خروجی قطره چکانی شورای شهر سقز نیز بر کسی پوشیده نیست و مقوله آسیب شناسی روابط و اختلافات به ظاهر پیچیده در محافل رسانه […]

سایه سرد اختلافات بر پیکره شورای شهر سقز

اختلافات درونی شورای شهر سقز در ۱۸ ماه گذشته تمامی وعده های انتخاباتی تک تک اعضا را زیر سوال برده و فعالیتهای مستمر پارلمان محلی و شهرداری شهر را نیز بشدت تحت الشعاع قرار داده است. نمونه بارز این اختلافات را میتوان در اتفاقاتی همچون درگیری لفظی بین دو نفر از اعضای شورای شهر و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی