بایگانی برچسب ها: اخبار لیرلن

جزئیات قانون منع بکارگیری بازنشستگان

  معاونان وزرا و استانداران بازنشسته نیز باید بروند سخنگوی شورای نگهبان: بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است. بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی