بایگانی برچسب ها: اخبار سها عدالت

آخرین وضعیت سهام عدالت

درمورد سهم عدالت ارایه صورتحساب سهام عدالت از هفته آینده آغاز می شودو ۴۷میلیون ایرانی می توانند با مراجعه به سامانه طراحی شده،آن را دریافت کنند.در این میان ارزش فعلی سهام عدالت دو میلیون تومان برآورد می شود. تمام افرادی که در دولت نهم برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده، فرم مخصوص را پر […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی