بایگانی برچسب ها: آسفالت معابر

همت شورای شهر و شهرداری سقز به سوی عمران و آباداني

همت شوراي شهر و شهرداري سقز به سوي عمران و آباداني/ عمليات عمراني گسترده ساماندهي، بهسازي و احداث خيابان در سطح شهر امسال با هدف بهسازی معابر و سهولت در تردد شهروندان عمليات اجرايي خاكبرداري، تسطيح، جدولگذاري، بلوك فرش و احداث چندين خيابان در سطح شهر توسط شهرداري سقز در حال انجام است بهسازی و […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی