بایگانی برچسب ها: آثار ملی

تاریخ فراموش شده کوردستان/ مرگ تدریجی تمدن چند هزار ساله سقز در بی توجهی به آثار باستانی و تاریخی/ عمارت و حمام تاریخی قلندر نیازمند توجه بیشتر

تاریخ فراموش شده کوردستان/ مرگ تدریجی تمدن چند هزار ساله سقز در بی توجهی به آثار باستانی و تاریخی/ عمارت و حمام تاریخی قلندر نیازمند توجه بیشتر با وجود انجام سه فصل برنامه مرمتی در عمارت قلندر و حمام قلندر، این اماکن تاریخی هنوز به شرایط مطلوب نرسیده و عدم اختصاص بودجه کافی جهت مرمت […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی