بایگانی برچسب ها: آب

آب را *گم* نکنید

‍ آب را *گم* نکنید ✍🏽هیوا نوروزی ▪️تخصیص آب بر مبنای ترسالی بە استانهای آذربایجان شرقی و غربی، توسعە صنایع آب بر و اسفنجی ، فقدان الگوهای کشت متناسب با حاشیە دریاچە ارومیە و پراکندگی جمعیت در پایین دست حوضە آبریز سقز آشکارا و بە سرعت در حال ایجاد عوارض متعدد است . ▪️هر چند […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی