بایگانی برچسب ها: آب دیواندره

مديريت و نظارت بر منابع آبي شهرستان ديواندره در شرايط كنوني لازم و ضروري ميباشد.

مدير اداره منابع آب شهرستان ديواندره گفت:ديواندره از شهرستانهاي كمتر برخوردار از نظر منابع آبي پايدار بوده و لازم است  دستگاههاي متولي و مردم،ضمن درك اين موقعيت در استفاده بهينه از اين منابع همكاري و مساعدت لازم را داشته باشند. محمد محمدي بر اجراي صحيح طرح احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني و همچنين حفاظت […]

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی