اسامی پذیرفته شدگان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی متوسطه دوم شهرستان سقز سال تحصیلی ۹۸_۹۷

۱_مبینافلاحی
نمونه حجاب
رشته پذیرش:انسانی نمونه الزهرا

۲_پارسا محمدنژاد
نمونه ادب
رشته پذیرش:تجربی تیزهوشان و نمونه

۳_ثنا سعیدی
نمونه حجاب
رشته پذیرش:تجربی نمونه الزهرا

۴_پوریا صحرانورد
نمونه ادب
پذیرفته شده در نمونه فجر و تیزهوشان شهید بهشتی رشته تجربی

۵_ترانه نعمتی
نمونه حجاب
پذیرفته:تجربی نمونه وتیزهوشان

۶_احسان فتاحی
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی نمونه فجر

۷_مینو طالعی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: تجربی تیزهوشان و نمونه

۸_پرستو محمودی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: تجربی نمونه و تیزهوشان

۹_ئاران غنی زاده
نمونه ادب
رشته پذیرش:تجربی نمونه و تیزهوشان

۱۰_علیرضا یاربختی
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه و ریاضی تیزهوشان

۱۱_کامبیز جمال زاده
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر و ریاضی تیزهوشان

۱۲_سمیرا دهقان
نمونه حجاب
رشته پذیرش:تجربی نمونه الزهرا

۱۳_هدیکا درویشی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: تجربی الزهرا

۱۴_ هدیه معروفی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: ریاضی فیزیک نمونه و تیزهوشان

۱۵_ نارین سلیمی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: تجربی نمونه الزهرا

۱۶_فضیلت دونداری
نمونه حجاب
رشته پذیرش:تجربی نمونه الزهرا

۱۷_یاسین علیپور
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۱۸_عادل عزیزی
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۱۹_ماهان زاله
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۲۰_آرمان توپچی
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۲۱_سیدابراهیم حسینی
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۲۲_شعیب اسفندیاری
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه

۲۳_پیمان قیصری
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه

۲۴_ژیار رحیمی
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۲۵_آریان رشیدزاده
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه

۲۶_یاسر نادری
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه

۲۷_پارسا شیری
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه  فجر

۲۸_احمدزیبا حسن
نمونه ادب
رشته پذیرش: تجربی نمونه فجر

۲۹_محمد احمدی
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی نمونه فجر

۳۰_سیدنیما کریمی
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی نمونه فجر

۳۱_آمانج راموش جان
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی تیزهوشان

۳۲_میلاد شانازی
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی تیزهوشان

۳۳_شروین دارایی
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی تیزهوشان

۳۴_رامیار ناصری
نمونه ادب
رشته پذیرش: ریاضی تیزهوشان

۳۵_سهند فتحی
نمونه ادب
رشته پذیرش: انسانی نمونه

۳۶_مبینا عزیزپور
نمونه حجاب
رشته پذیرش: انسانی نمونه الزهرا

۳۷_روژان اروجی
غیرانتفاعی آتیه
رشته پذیرش: تجربی نمونه و تیزهوشان

۳۸_ژینا ادیب
غیرانتفاعی آتیه
رشته پذیرش: تجربی نمونه

۳۹_ملیکا فیروزی
غیرانتفاعی آتیه
رشته پذیرش: ریاضی نمونه و تیزهوشان

۴۰_ آزاده تمجیدی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: تجربی نمونه الزهرا

۴۱_سوگند آهنی
نمونه حجاب
رشته پذیرش:تجربی الزهرا

۴۲_ فرزانه محمدی
مستوره کردستانی
رشته پذیرش: تجربی نمونه الزهرا

۴۳_الهه مصطفایی
مستوره کردستانی
رشته پذیرش: انسانی نمونه

۴۴_ دنیا جلالی
مستوره کردستانی
رشته پذیرش:انسانی نمونه

۴۵_ الهام حاجی احمدی
مستوره کردستانی
رشته پدیرش: انسانی نمونه

۴۶_ دیمن گل محمدی
نمونه حجاب
رشته پذیرش: تجربی نمونه الزهرا

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی