آخرین نرخ جریمه های رانندگی در سفرهای نوروزی ۹۶

نوع جریمه کلان شهر ها و جاده های بین شهری سایر شهرها روستا ها و راه های روستایی

رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰

تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰

تجاوز از سرعت مجاز ۳۰ تا ۵۰ کیلوتر ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

سبقت غیر مجاز در راه های دوطرفه ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

عبور از چراغ قرمز ۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

حرکت مارپیچ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰

حرکت با دنده ی عقب در آزاد راه و بزرگراه ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ –

ورود ممنوع ۹۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

تجاوز به چپ ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ۶۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰

دور زدن ممنوع ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

توقف در توقف ممنوع ۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

نبستن کمربند ایمنی ۶۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

استفاده از موبایل ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰

نقص سامانه ی روشنایی ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰

رانندگی خارج از ساعت مجاز ۶۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰

عدم توجه به فرمان پلیس ۶۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰

عدم رعایت مقررات حمل بار ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰

عدم رعایت حق تقدم ۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

تغییر در پلاک ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

در آغوش گرفتن اطفال حین رانندگی ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

حمل آهن آلات بدون ایمنی ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰

دستکاری در سرعت سنج ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

توقف دوبله ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

عبور کامیون و اتوبوس از خط سرعت ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ –

استفاده از نورافکن یا چراغ خیره کننده ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

سد معبر ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰

عدم اعلام نشانی محل سکونت به پلیس ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

سبقت از راست ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰

نصب شیشه ی دودی ۵۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ –

نداشتن پلاک ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰

حرکت نکردن بین خطوط ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰

پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

عدم استفاده از کلاه ایمنی ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰

توقف دوبله در معابر ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

کنار نبردن وسیله بعد از تصادف ۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰

حرکات نمایشی ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ ۷۵۰۰۰

تصادف بر اثر رعایت نکردن فاصله ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰

عدم رعایت محدودیت های مکانی و زمانی ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰

نداشتن مجوز راننده وسیله ی نقلیه ی عمومی ۷۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰

عبور از خط ویژه ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ –

نداشتن گواهینامه ۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

قصور در بکار بردن علایم ایمنی ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

توقف در حاشیه ی راه برای فروش کالا ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

نداشتن آج لاستیک مناسب ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

رانندگی با وسیله ی دودزا ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

نداشتن بارنامه ۴۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰

مغایرت مشخصات مسافر یا محموله ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰

عدم پرداخت عوارض در آزادراه ها ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ –

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *