مدیران با تسلط کامل بر موضوعات بە جلسات بیایند

حسین خوش اقبال در جلسە شورای راهبردی جمعیت استان کردستان خواستار بازدهی و تاثیر بیشترجلسات اداری شد و گفت: لازم است مدیران با علم کامل بە موضوع برای بازدهی و تاثیرگذاری بیشتر حضور داشتە باشند و تنها بە داشتەهای ذهنی خود اکتفا نکنند.
وی با اشارە بە اینکە ممکن است دستگاهی عضو جلسە باشد اما اثر بخشی لازم را نداشتە باشد گفت: ضرورتی بە دعوت از این دستگاەها برای حضور در جلسات نیست و حتی میتوان بە جای مدیران از نظرات بدنە کارشناسی و حضور کارشناسان بهرە برد.
خوش اقبال در ادامە جلسە در خصوص مسایل جمعیتی و افزایش میزان طلاق گفت: آمار موجود در بحث طلاق نگران کنندە است و این مبحث تنها مختص بە کردستان نیست.
وی ادامە داد: با توجە بە وضعیت کلی کشور آمار طلاق در استان پایین تر است اما با در نظر گرفتن بافت اجتماعی، آداب و رسوم و مذهب مردم منطقە این آمار جای نگرانی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خواستار کار کارشناسی و دخیل کردن متخصصان و اساتید دانشگاە برای کاهش آمار طلاق و آسیب های مرتبط با آن شد و اظهار داشت: طلاق علل مختلفی دارد، اما یکی از عمدە دلایل آن نبود اشتغال است کە در این زمینە حرف اول را می زند.
خوش اقبال تاکید کرد: همە دستگاەهای امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در قبال ایجاد اشتغال مسئولیت دارند، چرا کە در هر جای کشور اشتغال پایدار وجود داشتە است بە همان نسبت آمار طلاق و نابهنجاری های اجتماعی کمتر بودە است.
وی ادامە داد: همە ما باید تلاش کنیم راهکارهای درست و دقیق برای برون رفت از مشکلات پیدا کنیم و لازم است مصوبات و میزان پیشرفت و اجرای آنها پیگیری شود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی