معاون سیاسی استاندار تاکید کرد: مردم حق دارند مطالبەگر باشند

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار کردستان بر حق مطالبە گری مردم و پاسخگویی مدیران و مسئولان تاکید کرد.

به گزارش ده نگی شار به نقل از استانداری کردستان ؛ حسین خوش اقبال در گردهمایی فرمانداران با بیان اینکە مردم هموارە از دولت و نظام انتظاراتی دارند افزود: مطالبات و انتظارات مشروع و قانونی باید با احترام پاسخ دادە شود.
وی ادامە داد: بی گمان اگر مطالبات مردم بە روش صحیح پاسخ دادە نشود در آیندە عامل ایجاد مشکلاتی خواهد شد.
خوش اقبال بر همرنگ بودن فرمانداران با مردم تاکید کرد و افزود: نحوه برخورد و تعامل فرمانداران باید بە نوعی باشد کە مردم احساس کنند نمایندگان دولت از خودشان است و زمینە ایجاد این نگرش در تعامل با گروهها و جریانها، احزاب، خانوادە شهدا و اهالی رسانە ایجاد می شود.
وی نظارت، هماهنگی و پیگیری را سە رسالت مهم فرمانداران در شهرستانها برشمرد و گفت: فرمانداران باید مسایل شهرستانها را در همە حوزەها با جدیت دنبال کنند و این نگاە باید در بخشداران هم متجلی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان فرمانداران را برخورد یکسان با اقشار و گروههای سیاسی فراخواند و ادامە داد: دولت تدبیر و امید اعتقاد زیادی بە شوراها و استفادە از خرد جمعی دارد، بر همین اساس لازم است فرمانداران از نظریات شوراها کە نمایندگان مستقیم مردم در پارلمان محلی هستند استفادە کنند.
خوش اقبال تصریح کرد: ارتباط و رابطە نزدیک با نمایندگان مجلس برای تسریع در حل مشکلات شهرستانها امری لازم برای پیشبرد امور است.
وی با بیان اینکە ما مسئولیت داریم کە صدای مردم را بی واسطە شنیدە و برای حل مشکلات راهکار درست و قابل اجرا ارایە دهیم گفت: هرجا حضور فرمانداران و دیگر مقامات در شهرستانها کمرنگ باشد مدیران کل هم کمتر بە آن شهرستان توجە نشان می دهند کە این رویە باید اصلاح شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اعلام برنامەکاری خود بە فرمانداران افزود: ما برنامە سفر کاری را بە همە شهرستانها تدوین کردەایم، کە بر اساس این برنامە هر سە ماە یکبار بە همە شهرستانها سفر کاری انجام خواهد شد و مشکلات و مسایل شهرستانها بررسی خواهد شد.
خوش اقبال ادامە داد: در ادامە توجە بە شهرستانها هرماە هم سفری برای دیدار با مدیران، کارکنان، خانوادە شهدا، احزاب و ذی‌نفوذان انجام می شود.
وی مجموعه دیدارها و سرکشی بە شهرستانها را عامل اعتماد بیشتر مردم بە دولت و نظام ذکر کرد و گفت: دستاوردهای نظام ودولت را با توجە بە در پیش بودن ایام دهە فجر بە مردم اطلاع رسانی کنید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکە دولت علی‌رغم کاهش شدید درآمدها توانست کارهای اساسی و مهمی را در کشور و استان بە سرانجام برساند و یا شروع کند گفت: اطلاع رسانی خدمات دولت بە مردم مایە خوش بینی، امیدواری و اعتماد آنان بە نظام را فراهم می کند.
حسین خوش اقبال در ادامە سخنان خود بر ضرورت استفادە از جوانان و زنان در امور مدیریتی تاکید کرد و اظهار داشت: فرمانداران در شهرستانها حتما برای بانوان شایستە و توانمند سهم مدیریتی قائل شوند و بە این مهم توجە جدی داشتە باشند.
معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار کردستان در این جلسە بە تشریح و آسیب شناسی اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای کشور پرداخت و گفت: برخورد درست و خردمندانە ریاست جمهوری نقش بسیار مهمی در آرام کردن فضا داشت.
وی مطالبات مردم در برخی حوزەها، خصوصا در مسایل اقتصادی را بە حق دانست و گفت: بر همە لازم است از همە تریبون ها برای ایجاد آرامش در جامعە بهرە گرفتە شود و مسئولان نیز همە توان خود را برای ایجاد رفاە و آسایش مردم بە کار بگیرند.
خوش اقبال ادامە داد: در صورت ایجاد هر مشکلی در کشور هم مردم و هم نظام متضرر خواهند شد و برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند در آیندە باید با عقلانیت و استفادە از خرد جمعی در جهت ادارە مطلوب امور حرکت کنیم.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجتماعی

ورزشی

تبلیغ

اجتماعی

جهانی